Årsberetning for dykkeåret 2010:

 

 

Styrets sammensetning:
Leder:                                    Odd Einarson

Nestleder:                              André Wachter

Kasserer:                               Are Onstad

Sekretær:                               Trine Halvorsen

Styremedlem:                       Odd Inge Nilsen, Trond Nilsen og Ernst Kalseth.

Varamedlem:                        Thomas Sørdalen

 

Båtansvarlig:                         Øyvind Andresen

Thomas E. Olsen

 

Kompressoransvarlig:         Tom Harald Johansen.

 

Valgkomité:                           Espen Johannesen.

 

Utdanningsansvarlig:           André Wachter
Øvrige valgte komiteer /utvalg:

Hytteutvalg:                           Geir Lia (Leder)
Sikkerhetsansvarlig:            André Wachter

Revisor :                                Geir Lia
1.0 Styremøter og medlemsmøter

Det ble i 2010 avholdt 6 styremøter.

Vi har ikke hatt medlemsmøter men har hatt stort oppmøte på dykketurene og utvekslet nyheter der.
1.1 Internett siden www.kragerodykk.com

Trafikken på nettstedet vårt øker stadig.

Trine, Odd E. og André oppdaterer siden gjennom hele året med nyheter, bilder og ikke minst terminlister.
Antall treff :

År        Antall treff:

2010   7810

2009   7265

2008    6247

2007    5954
2006    4630

 

Informasjon fra styret og ut til medlemmene går i hovedsak via internettsiden vår, og medlemmene i klubben henstilles om å klikke seg inn på siden med jevne mellomrom for å få siste oppdateringer i klubbens virke. Styret har nå valgt å bytte leverandør for å få sider som er lettere å oppdatere.

 

 

 2.0 Medlemsutvikling

Vi har fortsatt en liten nedgang i medlemmer og er nå 42 betalende medlemmer. Vi prøvde å ha nybegynnerkurs i høst, men det ble ikke nok påmeldte.

 

 

3.0 Økonomi og eiendeler

Vi har en vanskelig økonomi med Fyret som koster oss ca 19 000,- i året.

Hvis vi ikke får opp inntektene vil vi bruke opp beholdningen ved å beholde Fyret.

 

 

 3.1 2010 tall

Utgifter:                                                         77 000,-

Inntekter:                                                      78 000,-

Beholdning:                                                   28 000,-

Klubben har ellers eiendeler som:
Dykkerbåt med utstyr verdi ca kr.             170 000,-

2 stk. luftkompressorer verdi kr.                40 000,-
Div. eiendeler på Strømtangen verdi kr       5 000,-
Totalt ca. kr.                                             215 000,-

 
4.0 Administrasjon og drift

Klubbens daglige drift blir ivaretatt av styret, samt eget hytteutvalg og båtutvalg. I tillegg har vi en kompressoransvarlig, utdanning/sikkerhetsansvarlig.

 
5.0 Aktiviteter og turer 2010

 • Steinbiten er blitt ”borte” og interessen er nå dreid til å bevare de få som vi ser i fjorden. Så styret har nå valgt å avikle steinbitjakta. Det er leit da det var en fin helg med mange dykkere på Fyret. Steinbitjakta startet i 1993 den gangen fikk vi 13 fisker.

 

 • Klubben hadde i våres kontroll fra Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB).

Vi gjennomgikk IKT håndboka og klubbens aktiviteter. Vi fikk to merknader som er rettet opp.

 • Dykkertur til Selør helgen 1–3 oktober. Dårlig vær gav oss flere utfordringer og lærdommer om dykking.  Oktober er for seint siden det blir fort mørkt, høst kulingene har begynt og hummerfiske gjør at det er mange teiner i sjøen.
 • Dykkertur til Stråholmen var i år på høsten siden det var så mye is i våres.

Vi reiste ut 12. november med retur 14. Vi var 6 stk. og gjennomførte 3 dykk, det var overraskende lite liv i sjøen.

 • Vi har holdt Nitrox kurs og CMAS ** kurs med Brian Jensen som instruktør.
 • Det har vært arrangert ca. 70 dykk i klubbregi, det er en øking på 20 dykk siden 2009. Den store aktiviteten gjør at vi som dykker også blir mer beviste på ferdigheter og sikkerhet ved dykking. Som et ledd i det anbefaler nå styret at minst en i hvert dykkepar har med seg markeringsbøye til bruk ved sikkerhetsstoppen.
 • Vi har hatt 3 helgeturer til Fyret.

 

 

6.0 Dugnader / Kystverket

Bøyedugnadene for Rapentangen Vel gikk greit men vi trenger at alle kan stille på et dykk slik at ikke det blir de samme som må gjøre begge dykka. Vi trenger også flere dugnader for å få mer penger inn til klubbkassa.

 

Vedlikehold på fyret har i 2010 for det meste blitt utført av Kriminalomsorg i frihet / Oslo Kretsfengsel som til sammen har vært der i 4 helger. Det er også montert ny varmtvannsbereder (130 liter) i hovedhuset. Vi hadde en klubbdugnad i løpet av året og oppmøtet av kun ett medlem i tillegg til undertegnede imponerte oss alle.

 

Vår 2010 ble det også konstatert betydelige råteskader på fyrveggen ned mot sjøen. Denne må byttes helt (sammen med vegger på bod/utedo). Dette arbeidet vil bli utført av Kystverket i 2011/12.
7.0 Oppgaver / planer for 2011

Den største utfordringen i 2011 er å få gjennomføre dykkerkurs. Vi trenger ”friskt blod” inn i bunnen slik at vi med tiden kan erstatte medlemmer som etter hvert legger svømmeføttene på hylla. Vi må også få inn mer penger hvis vi skal beholde Fyret. Det er forslag om å lage åpne helger med for eksempel vaffelsalg med mer.

Vi må prøve å bli mer synlige i byen for å få oppmerksomhet rund klubben.

Kanskje vi kan få til noe i forbindelse med ”Havnefestivalen”.

 

7.1 Dykkerplaner :

 • Stråholmen ?
  • Helger på fyret
  • CMAS* Grunnkurs
 • Tur til Selør

Og mer..forhåpentligvis…

 

Ønsker alle ett godt og sikkert dykker år i 2011!
Dykk sikkert – Dykk sammen!

 

 

For styret 28.1.2010

 

 

Odd Einarson
Leder