Saker som ønskes behandlet på Årsmøte må meldes til oeinarso@online.no minst to uker før årsmøte.

Dagsorden Årsmøte 2012

Amadeus fredag 8/2 -13 kl 18:00

1)
Valg av referent, ordstyrer og to stk. for underskrivelse av protokoll.

2)
Gjennomgang av årsberetning for 2012 ved Odd.

3)
Gjennomgang av klubbens økonomi ved Are.

4)
Fastsette pris på kontingent.

5)
Valg.

6)
Nye vedtekter.

7)     IKT
håndbok.

8)      Orientering.

 

 

Nye_vedtekter