Godkjente båtførere

Etter krav fra forsikringsselskapet må alle båtførere ha minimum Båtførerprøven for å kjøre klubbåten. (Kystskipper eller Fritidsbåtskipper sertifikat.)
De som står på lista må være medlem av Kragerø Dykkeklubb og oppfylle kravet ovenfor. Send ditt båtsertifikat til André så setter jeg deg på lista.

Lista er oppdatert 13.04.2010

Nilsen, Odd Inge
Einarson, Odd
Olsen, Thomas E.
Lia, Geir
Kalseth, Ernst
Wachter, André
Engeseth, Lars Olav

Godkjente dykkeledere
Oppdatert 29.11.2012

NAVN                 CMAS**/***  ERVERVET   DYKKERLEDER-KURS 
Odd Inge Nilsen        2000 Instruktør
Brian W. Jenssen            Instruktør
André Wachter           2004                   2005
Thomas Sørdalen       2004                   2005
Lars Olav Engeseth    1998                    2005
Ernst Kalseth                                         1992
Trond Nielsen                                        1992
Thomas E. Olsen       2004
Geir Lia                                                 1992
Espen Johannessen                               1992
Atle Oppebøen          1999                    1992
Jan Kirkemyr            Instruktør
Åsne Kirkemyr          Instruktør
Odd Einarson            2008
Are Onstad               2012
Halvor Hegna            2012

VHF Kurs
Nilsen, Odd Inge
Wachter, André
Einarson, Odd
Vedtatt på styremøte 18.10.2007.

Båtregler

1. Båten skal kun føres av godkjente båtførere KDK. Disse står oppført på egen liste over godkjente båtførere KDK på nettsiden til klubben.

 1. Båtførere skal ha Båtførerprøven eller annet båtsertifikat. VHF kurs er ønskelig.
 2. Båtfører utkvitterer nøkkel til båten hos tidligere leder, og leverer denne snarest tilbake dit etter endt bruk. Dette føres i egen loggbok i båten. Denne båtfører står personlig til ansvar for båten så lenge nøkkelen til båten er i hans besittelse.
 3. Leder Båtutvalget i KDK er ansvarlig for båten i den tiden nøkkelen til dykkerbåten befinner seg på hos tidligere leder.
 4. Kontroller bensinnivå på tanken før kjøring av båten starter.
 5. Båten skal ryddes etter bruk hver gang. Søppel skal fjernes, og båten skal vaskes hvis den er blitt skitten. Husk og fyll bensintanken(e)!!
 6. Eventuelle mangler ved båten og dets utstyr skal straks meldes fra til leder Båtutvalget (47407912) eller leder Kragerø Dykkerklubb (95 28 49 50) slik at dette snarest kan erstattes eller repareres.
 7. Når båten brukes til klubbdykk er Kragerø Dykkerklubb ansvarlig for å utbetale egenandel til forsikring selskapet ved eventuelle uhell.
  Egenandelen er pr 29.11.12 kr 8000,-
 8. Når båten brukes til dykking i privat regi står den ansvarlige båtfører for ansvaret å utbetale egenandel til forsikring selskapet ved eventuelle uhell.
  Egenandelen er pr 29.11.12 kr 8000,-
 9. Båten skal når den brukes utenom klubbdykk/aktivitet kun brukes til dykkeraktivitet. Fisketurer, vannskikjøring, skjærgårdsightseeing og lignende er ikke tillatt.