Instruks Dykkerledere KDK

Vedtatt på styremøte 18.10.2007.

1. Planlegg alltid dykket i samråd med de deltagende dykkerne. Tilpass dykket etter dykkernes sertifisering og erfaringsnivå. Alle deltagende dykkere skal sitte igjen med erfaringen at ”dette var et bra dykk innenfor trygge rammer”.

2. Dykkerleder plikter å sette seg inn i dybde, bunn og strømforhold i området dykkingen skal foregå. Sjekk om nødvendig på forhånd ”Den norske los” og/eller Tidevannstabellen.

3. Dykkerlederutstyr, dykkerflagg og ambulant oksygen (komplett) er påbudt på dykkerstedet. Kontroller at dette utstyret er komplett i henhold til satslistene i koffertene før dykking starter.Dykkerlederkoffert og ambulant oksygen er på Klubbens lager.

4. Vurder mellomline og overflatebøye ut fra dykkernes erfaringer med bruk av nettopp dette. Husk at en dykker med lite erfaring med linebruk faktisk lett kan sette seg selv fast i sine egne tau…

Ved dykking i område med mye strøm (omr. Jomfrulandsrenne og på ”utsida”) skal overflatebøye på dykkerne benyttes.

5. Dykkerlederen skal til enhver tid under dykket ha fullstendig kontroll på hvor dykkerne befinner seg.

6. Dykkerlederen skal ha kontroll på dykkernes totale dykkertid.

7. Dykkerlederen plikter å gjøre seg kjent med Alarmplan ved dykkeruhell for KDK, slik at denne kan være til nytte ved et eventuelt dykkeruhell.

8. Dykkerleder plikter å opplyse de deltagende dykkerne om KDK sine regler for klubbdykk.

9. Lytt til de deltagende dykker sine ønsker og vurder fortløpende om dykkeren(e) er i stand til å gjennomføre det planlagte dykket.

10. Dykkerleder skal avbryte dykkingen når forhold som svekker sikkerheten oppstår (plutselig vindøkning, stor båttrafikk eller andre forhold).

11. Dykkerleder skal fylle ut KDK sin dykkerjournal under/etter dykket.

12. Dykkerleder skal holde en kort brief for de deltagende dykkerne om dykkerplanen før dykkingen starter.

13. Ved dykking fra båt bør det benyttes egen båtfører i tillegg til dykkerlederen.

14. Det bør benyttes reservedykker. Ved dykking på vrak og i havneområder hvor det er lett å sette seg fast skal reservedykker benyttes.