Regler for Klubbdykk KDK

 

Vedtatt på styremøte 18.10.2007

Definisjoner

Klubbdykk: Dykk som gjennomføres av Kragerø Dykkerklubb sine dykkerledere og er oppført på Terminlisten.

Private dykk: Dykk som gjennomføres på egen(e) dykkers initiativ og ikke står oppført på terminlista.

Dykkerleder: Dykker med CMAS** og Dykkerlederkurs, eller CMAS***. I tillegg må dykkerlederen stå oppført på listen over ”Godkjente Dykkerledere Kragerø Dykkerklubb”.

 

Regler for gjennomføringen av Klubbdykk:

 1. Alle klubbdykk skal gjennomføres og ledes av en godkjent dykkerleder i KDK.
 2. Dykket skal planlegges av dykkerleder i samråd med de deltagende dykkerne.
 3. Enhver dykker plikter å informere dykkerleder hvis han/hun ikke føler seg skikket til å dykke (feks. sykdom, sjøsyke, forkjølelse, angst, etc.).
 4. Dykket skal gjennomføres etter dykkerleders plan. Dybde og total dykkertid skal overholdes.
 5. Dykking i Jomfrulandsrenna og på ”utsida” Jomfruland skal foregå med følgebåt m/fører og dykkerne/dykkerparet skal ha overflatebøye.
 6. Dykkerne deles i par. Singeldykking i klubbregi er forbudt.

Kommer dykkerne i paret vekk fra hverandre under dykkingen, plikter de å avbryte dykket og stige kontrollert til overflaten for så å finne tilbake til hverandre. Dykkerleder skal varsles.

 1. Penetrering av vrak er forbudt.
 2. Å fange hummer er forbudt.

Tips for gjennomføring av private dykk:

 1. Dykk aldri alene.
 2. Enhver plikter å gjennomføre sitt dykk innenfor sitt eget erfarings – og kunnskapsnivå.
 3. Ikke dykk hvis du ikke føler deg skikket til det. ”Det er ingen skam å snu”.
 4. Ikke dykk dypere enn det du er sertifisert til.
 5. Ved dykking bør følgebåt med båtfører benyttes.
 6. Gjør deg kjent med dybde, bunnforhold og strømforhold i området du planlegger å dykke. Spør kjentfolk, og/eller slå opp i ”Den Norske Los” og ”Tidevannstabellene”.
 7. Ved dykking i områder med mye strøm bør følgebåt benyttes, og dykkerne bør bruke overflatebøye. Dykking i Jomfrulandsrenna og på ”utsida” Jomfruland skal foregå med følgebåt m/fører og dykkerne/dykkerparet skal ha overflatebøye.