Kursplaner 2011

Kragerø Dykkeklubb ønsker nye medlemmer og vil arrangere kurs ved behov. Vi tilbyr følgende kurs i 2011, planene kan bli endret så ta kontakt hvis det er ønske om å kjøre kurs.

Kursplaner 2011
Dykkelederkurs, blir holdt til våren. Info kommer på hjemmesiden.

For alle dykkekursene er kontaktperson:

André Wachter
Utdanningsansvarlig Kragerø Dykkeklubb
Mob.    95 70 64 14   95 70 64 14

Grunnkurs CMAS *  Start:  (etter 5 påmeldinger)

Pris kr. 3200,-
Sted: Teorikurset avholdes i Kragerø, dykkingen foregår på Strømtangen Fyr.
På CMAS grunnkurs gjennomføres 6 dykk i løpet av en helg, 2 dykk hver dag.
_______________________________________________________

Ved minst 5 påmeldte kan disse kurs bli satt opp:

Videregående kurs CMAS ** Pris: 2000,-
(Du lærer å dykke sikkert til 30 meter)

Videregående kurs CMAS *** kurs: Etter behov. Pris 2500,-
(Du lærer å dykke sikkert til 40 meter)

NITROX kurs: . Pris 1500,-

Disse kursene blir arrangert i samarbeid med Grenland dykkeklubb og Larvik Dykkeklubb.

________________________________________________________
Litt info om de forskjellige kurs :  CMAS *  

Instruktører: Jan Kirkemyr.

Opptakskrav: Godkjent helsekontroll fra dykkelege og alder over 15 år. Fyll inn innmeldingsskjema eller ta kontakt med André på tel.  95 70 64 14  for å melde deg på..   Detaljer om kurset: Se nedenfor og www.ndf.no. Der finner du også legeskjema som som må fylles ut før du går til legekontroll. Vi begynner med en presentasjon av klubben og informasjon om kurset. Du får utdelt legeerklæring som din lege må fylle ut. Det er en god idé  å bestille time hos lege samtidig som du melder deg på kurset. (Lang bestillingstid på legetime i Kragerø)   Kurs arrangeres i samarbeid med Larvik Dykkeklubb. Instruktører er Jan Kirkemyr. Generelt: Det er 15 års aldersgrense på kurset. I tillegg må deltageren ha godkjent legeattest. Skjema for dette blir utdelt på informasjonsmøte.   Alt av dykkeutstyr som flasker, ventiler, og drakt er inkludert i kurset. Deltageren må ha ABC utstyr (snorkel, maske, og svømmeføtter). Dette kan enten bestilles av kursinstruktør på informasjonsmøte (pris ca. kr. 1650 kroner) eller kjøpes i en dykkebutikk. Pris 3200,-  Inkludert i kurset er medlemskap i Kragerø Dykkeklubb ut 2008 og kursmateriell fra Norges Dykkeforbund. Vi samles alle dager på Amadeus kl. 18.00, og følgende datoer er satt opp: Det er totalt 16 timer teori, 2 timer eksamen, 1 time informasjon og info om dykkeklubben. Totalt ca. 20 timer. Etterpå skal deltageren dykke 4 timer i basseng. Tidspunkt for basseng dykket blir avtalt senere. Når det er ferdig skal deltageren ha 6 dykk i sjøen. Dette vil også bli avtalt senere.

På et CMAS en-stjernes grunnkurs får du opplæring i apparatdykkingens teori og praksis.

Teoridelen er på ca. 20 timer og omfatter bl.a. fysikk, medisin, utstyrslære og planlegging av dykkingen.

Under den praktiske delen lærer du å dykke med trykkluftap parat hvor trening starter i bassenget. Den praktiske delen avsluttes med minimum 6 dykk med fullt dykkerutstyr i åpen sjø.

Kurset avsluttes med en teoriprøve og en del praktiske prøver. Hele kurset ledes av dyktige instruktører som hele tiden gir deg nye utfordringer under trygge forhold.

Utdanningen du får er tilpasset dykking i norske farvann og oppfyller de spesielle kravene som stilles til grunnkurs av norske myndigheter. Når du har bestått kurset vil du få det internasjonale CMAS* beviset som godkjenner deg for dykking ned til 20 meter.

Før, under eller etter grunnkurs er du hjertelig velkommen til å bli medlem i en klubb i Norges Dykkeforbund. Som medlem i en NDF klubb er du i et miljø hvor du kan videreutvikle deg på en rekke områder. Mange klubber samarbeider med sjøfartsmuseene om arkeologisk utgravninger av forliste skip. Det drives trim- og konkurranse- virksomhet (UV-foto, UV-jakt og UV-rugby). Det arrangeres klubbmøter, klubbturer, dykkertreff og samlinger som er med på å bidra til å styrke samholdet i nærmiljøet og klubben.

Generelt: Det er 15 års aldersgrense på kurset.

I tillegg må deltageren ha godkjent legeattest. Skjema for dette blir utdelt på informasjonsmøte.

 

 

_________________________________________________________


Videregående kurs CMAS **

Minimum 5 deltagere, maks 12 stk. Deltagerne må selv stille med eget dykkerutstyr (Trykkprøvde flasker!..) Opptakskrav: Etter CMAS*/PADI Avanced open water og 20 dykk etter kurset kan du ta CMAS **. Har du ikke nok antall dykk kan du alikavel ta kurset, og få sertifikat når du har fått antall dykk.  

 

Teori: Oppfriskning av CMAS * teori. OBS: Ingen eksamen. Navigasjon, redning og nattdykk læres i teori og praksis. Dykking ned til 30 meter.

 

_________________________________________________________

 

CMAS ***

Opptakskrav: Etter CMAS **/PADI Rescue diver kan du ta CMAS ***.

Du må ha 40 dykk etter CMAS ** for å få CMAS ***.

 

Vi kjører kurs i august/september hvis det er mer enn 5 deltagere sammen med Larvik Dykkeklubb. 


Deltagerne må selv stille med eget dykkerutstyr (Trykkprøvde flasker!..)

Hvorfor ta et videregående dykkekurs?

Skal du dykke i utlandet kan du med et CMAS grunnkurs eller PADI open water bli plassert i grupper med barn ned til 12 år. Har du et videregående kurs og loggbok med deg vil instruktørene gi deg mer frihet til å utforske på egenhånd.

Dette er ikke tull. Brian dykker jevnlig i utlandet og har opplevd dette flere ganger.

Se ellers beskrivelse av kurset etter beskrivelse av CMAS * grunnkurs.

 

Hvis vi ikke blir nok deltagere til CMAS ** og *** vil vi i stede arrangere et felleskurs sammen med Larvik og Grenland Dykkeklubb. Da vil vi ha undervisning i Strømtangen, Langesund og Larvik. 

 

 

Hvorfor skal du ta dette kurset?

Dette kurset gir den høyeste utdannelsen innen vanlig sportsdykking. Utdanning fokuserer på dykkeledelse, avanserte dykkemetoder, og kvalifiserer for dykking ned til 40 meter. Kurset bygger videre på det du har lært på tidligere apparatdykkerkurs.

For å begynne på dette kurset kreves det lang erfaring som sportsdykker. Du må være minimum 16 år og ha minimum 40 dykk etter bestått CMAS** sertifikat. Du kan også begynne på dette kurset dersom du har et dykkersertifikat fra et annet utdanningssystem (f.eks. PADI Rescue).

Teoridelen består av ca. 30 timer med følgende innhold:
· Dykkefysikk

· Fysiologi og anatomi for dykkere
· Dykkemedisin
· Dykketabeller
· Dykkeledelse
· Utstyr
· Jus
· Sjømannskap og navigasjon
· Hjerte- og lungeredning

· Avanserte dykkemetoder
· UV-navigasjon
· Dypdykking
· Dekompresjonsdykking
· Strømdykking
· Søk og hev
· Mørkedykking
· Vrakdykking
· Multi-levelsdykking
· Grottedykking

Den praktiske delen av kurset består av dykking med blant annet:
· Redningsdykk

· Dykking ned til 40 meter med dekompresjonsstopp
· Undervannsnavigasjon


_________________________________________________________

NITROX kurs Hva er fordel med NITROX?

NITROX kurs blir avhold ved minimum 5 deltagere.

Vi skal lære teorien bak NITROX og gjennomføre 2 dykk. Deltagerne må selv stille med eget dykkerutstyr (Trykkprøvde flasker!..)

Fordel med NITROX: Du får dobbel bunntid, et sikrere dykk da du ikke “går i metning” så fort. Kan derfor ha 3 sikre dykk pr. dag.


OBS: Dykking med NITROX betyr ikke at du kan dykke dypere, tvert imot. Du får dybdebegrensing etter hva slags O2 blanding du bruker.
Eks. Med 40 % O2, (heter NITROX 40) er maksdybde 25 meter.

 Disse to kursene nedenfor er det foreløpig ikke planer om å avholde i 2010:

CMAS Dykkelederkurs/Sikkerhetsseminar på Strømtangen Fyr

_________________________________________________________

Opptakskrav: Opptakskravet til dykkelederkurset er CMAS* eller PADI open water. Seminaret er åpent for alle medlemmer i klubben, og også medlemmer av andre dykkeklubber i nærheten. Seminaret tar for seg dykkelederoppgaven, og tanker om hvordan organisere sikker dykking. Jeg vil snakke litt om erfaringer fra tidligere dykkerulykker, og jeg vil si litt om internkontroll i klubben med tanke på sikkerhet. Jeg har erfaring fra militær dykking, hvor disse temaene er veldig sentrale. Jeg har vært instruktør på dykkelederkurs på Dykker & Froskemannskolen på Haakonsvern hvor vi utdanner militære dykkeledere. Fredag    : 1900-2200: Leksjon (Dykkemedisin og diagnostikk, dykkeruhell m.m). Diskusjonsforum. Lørdag     : 0900-1900 Dykkeledercaser i sjøen. Sted: Fyret og omegn. (Bøyedugnaden blir flettet inn i kurset, og lagt opp som en av “casene”) Søndag     : 0900-1600 Dykkeledercaser i sjøen. Sted: Fyret og omegn. Dette blir et “minidykkelederkurs” hvor vi setter sikker klubbdykking og internkontrollrutiner i fokus. Seminaret gir ingen sertifikat av noe slag fra NDF. NDF har foreløpig ikke et formellt dykkelederkurs på “menyen” sin. Men de har et på trappene, som tidligere har vært kjørt andre steder i landet. Dette kurset blir et prøveprosjekt i veien mot et ferdig dykkelederkurs hos NDF. Kurset er basert og bygget rundt samme lest som det militære dykkelederkurset som blir holdt på Dykker & Froskemannskolen ved Haakonsvern. Slike kurs har jeg holdt nettopp der tidligere.. Når det gjelder det økonomiske, så tar jeg selvfølgelig ingenting for dette. Men det blir en del felles utgifter (bensin, luft, etc..) som vi må spleise på. Ca 500 kr. Dette inkluderer ovenatting på fyret og luft.  _________________________________________________________

 

FRESH UP KURS FOR “RUSTNE DYKKERE” 

Hvorfor skal du ta dette kurset?

Etter en stund som sportsdykker ønsker du kanskje også å ta ansvar for dykketurer i klubben.

 

På dette videregående kurset får du anledning til å utvikle dine kunnskaper. Kurset retter seg særlig inn på å øke sikkerheten ved å vektlegge forebygging og korrekt handling ved ulykker. De fleste synes at dette kurset er både spennende og givende.

 

Utdanningen inneholder:

  • Navigasjonsdykk
  • Redning av meddykkere
  • Dykking ned til 30 meter

 

Kurset består av ca. 14 timer teori og 5 sjødykk.

 

For å begynne på dette kurset må du være minimum 15 år og inneha CMAS*-sertifikat eller tilsvarende dykkesertifikat fra et annet utdanningssystem.

 

Kvalifikasjoner etter bestått kurs:

  • Dykking ned til 30 meter.
  • Opptak på CMAS*** apparatdykkerkurs.
  • Opptak på Trener 1 del 1 og 2 som gir deg rett til status som fridykkerinstruktør.

 

Jeg kan tenke meg å kjøre 5 dykk bl.a.: Vrak. Strøm og nattdykk kan også være aktuelle. Det blir mer opp til hva dere kan tenke dere.

 

Ellers vil kostnadene være 1500,- pr elev til instruktør. Det inkluderer sertifikatavgiften til forbundet. I tillegg blir det utgifter til båt og bensin, samt evt. overnatting på fyret slik at kostnadsrammene på kurset blir nok 17-1800,- pr. pers.