Skrevet: 08.12.2009
Nitrox foredrag.

REFERAT FRA STYRE / MEDLEMSMØTE  04.12.2009

Introduksjon av Brian, som har drive med dykking i 20 år. Han har vært innvalgt til styret i Norges dykkeforbund og har fra 1998 – 2004  utdannet 75 prosent av dykkeinstruktører i  CMAS systemet. Brian har vært medlem av Kragerø dykkeklubb siden 1990. Her kommer et lite sammendrag av foredraget han hadde om NITROX.

Vi har erfaring med blandingsgasser 100 år tilbake. NITROX er brukt som luft til dykkere i mange år. Første dykk med NITROX for sportsdykkere her til lands ble gjort i 92-93 i Bergen. Det ble opprinnelig brukt til militære prosedyrer. I militæret brukes det 100% ren oksygen på for eksempel oppdrag hvor de skal svømme fra ubåt til land over lengre distanser og hvor de ligger rundt 5-7 meter. Da unngår man også å bli sett med tanke på boblene. En ulempe er at luften blir ”tørrere” om vinteren, kan kjenne det i halsen, men mindre sjanse for frysing. (Også NITROX blandinger brukes.)

Poenget med NITROX er å få ned dekompresjonstiden og unngå trykkfallsyke.  Sikkerhetsstoppen kan skje lenger nede, 10 meter i stedet for 3, noe som kan være en fordel ved urolig sjø. Det gjør dekompresjonen tryggere og enklere. Bunntiden kan man også øke; ved 28 % NITROX kan man øke bunntiden med 25 %, med NITROX 40 % kan man doble bunntiden, men MAKS dybde på 25 meter. De forskjellige NITROX blandingene kalles ofte ”gammelmannsgass” med tanke på at nitrogen bruker lengre tid på å gå ut av kroppen når man blir eldre, derfor vil NITROX gjøre denne prosessen lettere når man blir eldre.

I vanlig luft er det 78 % nitrogen og 20,90 % oksygen, pluss 1 % andre gasser. Det er oksygenet som er aktivt, de andre gassene vil vi ha minst mulig av. I NITROX øker vi oksygen mengden til 32 % og reduserer nitrogenmengden til 68%. Lungene kan ta skade av for mye oksygen, men det er ikke tiden på dykkene som er farlig, men trykket som kan skade de. Ofte dykking (100 dykk i året) kan være skadelig som en langtidseffekt, men man har ikke nok erfaring med langtidsskader av dette, men kanskje en lungereduksjon med 2-5 %, tatt godt i. To dykk om dagen i en uke vil gi redusert kondis, men den effekten vil gå over etter 2 til 3 dager. Det er trykket som kan gjøre dykk med renere luft farlig. Det er gjort nøye kalkuleringer på hvor dypt man kan gå med denne luften. Ved 1,4 bar er godkjent til 33,7 meter.  Ved høye O2 eksponeringer kan man svime av. 1,5 bar er dobbelt så farlig som 1,4 bar. For spesielle dykk, for eksempel et vrakdykk på 28 meter, kan man spesialblande en luftblanding.

Larvik dykkeklubb ved Jan Kirkemyr blander NITROX, det samme gjør de i Grenland Dykkeklubb. Det krever utdanning å bruke NITROX og blande. (to forskjellige kurs)

DYBDE            NS LUFT        NS NITROX-32           SUNNTO N 32    Sunnto luft                                          

12m                135                  450                             119                 196

15                    85                    135                             69                    125

18                    60                    85                               50                    75

21                    40                    60                               36                    55

24                    30                    40                               28                    41

27                    25                    30                               21                    32

30                    20                    30                               17                    26

33                    15                    20                               12                    20

Tabellen går i tre meters intervaller.

 

BLANDINGEN:

             Oksygen under trykk gjør at andre ting brenner raskere. Det kan ofte være olje eller bensin i nærheten av der vi fyller luft, og forurensingen kan gjøre at det smeller. Kompressoren må ha tilpasset olje og være tett og god. Kompressorer har eksplodert!!! Krav til renheten er viktig, og man må være utdannet for å drive med dette, da man skal vite hva som kan og ikke kan gjøres. Oksygenet må være kompatibelt, pusteventilene og vi må være kompatible. Flaskene som benyttes må renses hvert år (ved fylling av ren oksygen på flaskene for deretter å toppe med vanlig luft, ikke hvis man har et continus sysyem.),

Da er kravene til renheten utrolig viktig. Fyllingen av oksygenflaskene skal gå sakte da man vil unngå varmgang; 4 bar i minuttet. Man bruker ca 7 minutter mer på å fylle med NITROX.

 

PERSONLIG UTSTYR:

            Gassanalysator          2500,-

            Renseflaske                   300,-

            Personlig filter(evt)    2500,- Denne kan man spleise på.

            Kurs                            2500,-

            Blender                      2500,-

                                   

KLUBBKOSTNADER:

Fylleslange                 3500- 7000,-

Filter                           2500,-

Flaskeleie                   1000-1500,- En flaske er 50 liter. Må ha to.

Oksygen                      5-700,- 50 liter Holder til ca 20 stk. 15 liters dykkeflasker.

O2 kostnaden blir ca 25 kroner per flaske. Totale utgifter blir ca 40 kroner per fylling. Målecella til en O2 analysator holder i ca 3-4 år før den må skiftes.

Metoden er trygg og enkel så lenge man holder på med riktig bar og har lav hastighet på fyllingen.

                                               GOD DYKKING:o)

TABELL OVER DYBDE OG BUNNTIDER VED NORSK STANDARDLUFT OG NITROX
                                                                                          COMPUTER