Flyvrak ved Åtangen

Utenfor Åtangen ved utløpet til Kammerfosselva ligger tidligere Kammerfoss Brug. Kammerfoss Brug var en treforeldingsbedrift som ble avviklet i 1988.

fly

Men på vinteren 1944/45 nødlandet et speiderfly på isen utenfor Kammerfoss Brug. Flyet er av typen Focke Wulff 56, bestykning besto av en stk. maskinkanon. Flyet klarte ikke å stoppe før det traff bryggene ved Åtangen. Flyet lå på isen noen dager til motstandsfolk sagde hull i isen og det sank.

Etter krigen måtte vraket flyttes da det lå i veien for skip som skulle inn til kaia. Da ble det slepet videre til krysset som kartpossisjonen viser.

I en steinrøs på 18 meters dyp møter du halen på flyet, videre står nesa på 26 meters dyp. I dag fremstår vrake som temmelig forfallent, det er bare stålskjelettet igjen.

Terrenget rundt flyet er preget av fjell og steinrøys med endel mudder på bunnflatene.

tangen